Links

Links naar organisaties die meer informatie bieden over de behandelingen en beroepsverenigingen.

Upledger Instituut Nederland
www.upledger.nl

Barral Instituut Nederland
www.barral.nl

Institute Innovative Embryonal Integrated Therapy  
www.embryonalintegratedtherapy.nl

www.totalbodyreflex.nl

Akademie voor Massage & Beweging
www.akademie.nl

Medische basiskennis en psychosociale basiskennis
www.energieschool.nl

Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging                www.cranio-sacraal.org

Vereniging voor Upledger Cranio Sacraal Therapie Nederland
www.ucnvereniging.nl

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg www.rbcz.nu

Beroepsorganisatie Therapeuten & Belangenassociatie Consumenten
www.batc.nl

AGB Code                                                               www.agbcode.nl